เพชรบูรณ์ดอทคอม
"ยังมีคนลำบากกว่าเราตั้งเยอะ เขายังสู้เลย แล้วเราจะยอมแพ้เขาแล้วหรือ"